sida_tak

Takomläggning

Vi rycker ut innan taket läcker in.